X150 系列烙铁头
适用机型(吸锡枪):GT-5150 MS-900
T300 系列烙铁头
适用机型:
T500 系列烙铁头
适用机型:AT315DH
T800 系列烙铁头
适用机型:ST-100、MS-900、AT90DH
T900 系列烙铁头
适用机型:AT937、AT938D、AT980E、SA-50、ST-60、ST-80、AT8586、AT8502D
A-11 喷嘴系列
适用机型:AT852D、AT850D、AT8502D、MS-900
A-21 喷嘴系列
适用机型:AT858D+、AT8586
A-16 喷嘴系列
适用机型:GT-8102
T10 系列一体式发热芯
适用机型:GT-2010 USB焊笔
Y050 系列一体式发热芯
适用机型:GT-5150 GT-6150 GT-6200 MS-900
Y130 系列一体式发热芯
适用机型:GT-5150 GT-6150 GT-6200 MS-900
Y150 系列一体式发热芯
适用机型:GT-5150 GT-6150 GT-6200 MS-900
电焊台类发热芯
60W两芯陶瓷发热芯
适用机型:
AT938D、ST60
80W四芯陶瓷发热芯
适用机型:
AT980D、ST80
四芯不锈钢发热芯
适用机型: 
AT937、AT8586、AT8502D、
100W银合金发热芯 
适用机型: 
AT90DH、ST-100
可插拔发热芯
适用机型:
AT980E
吸锡枪发热芯
适用机型:
GT-5150 MS-900
热风台类发热芯
700W螺旋发热芯
适用机型:
AT858D+、AT8586
550W专利螺旋发热芯
适用机型:
AT850D、AT852D、AT8502D、MS-900
1000W发热芯
适用机型:
GT-8102
AT系列电焊台手柄

AT937 手柄

AT938D 手柄

AT980E 手柄

ST系列电焊台手柄

ST-60 手柄

ST-80 手柄

ST-100 手柄

GT系列电焊台手柄
适用机型:
GT-5150 GT-6150
GT-6200 MS-900
适用机型:
GT-5150 GT-6150
GT-6200 MS-900
适用机型:
GT-5150 GT-6150
GT-6200 MS-900
适用机型:
GT-5150 GT-6150
GT-6200 MS-900
适用机型:
GT-5150 MS-900
热风台类手柄
适用机型:
AT858D+、AT8586
适用机型:
AT852D、AT850D、
MS-900
适用机型:
GT-8102
烙铁座系列
GT-2010 焊笔座
CS 洁咀器系列
清洁烙铁嘴
锡渣盒系列
清洁烙铁嘴及储存锡渣
不锈钢镊子系列
无铅锡线系列

50克无铅0.5mm

50克无铅0.8mm

50克无铅1.0mm

100克无铅0.5mm

100克无铅0.8mm

100克无铅1.0mm

500克无铅0.5mm

500克无铅0.8mm

500克无铅1.0mm

有铅锡线系列

50克有铅0.5mm

50克有铅0.8mm

50克有铅1.0mm

100克有铅0.5mm

100克有铅0.8mm

100克有铅1.0mm

500克有铅0.5mm

500克有铅0.8mm

500克有铅1.0mm

吸锡线系列
维修工具锡炉系列
维修工具放大镜支架